Ama naming mapagkalinga, kaming mga anak Mo ay natitipon ngayon upang alalahanin at bigyan ng parangal ang aming patrong si San Guillermo. Nakita niya ang kanyang maling gawa at nagbagong-buhay siya nang naaayon sa iyong kalooban. Kami rin ay loobin mong makatulad niya na magtika sa aming mga kasalanan at ituwid ang landas na aming tinatahak sa pamamagitan ng pagsunod namin sa mga aral ng Mahal Mong Anak na si Hesukristo. Ang mga pagninilay namin sa nobenang ito ay magturo nawa sa amin sa landas tungo sa liwanag at katotohanan. Nang sa gayon, kami ay maging karapat-dapat na mga anak Mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na Iyong Anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen.

This is the Construction for the New Parish

Narito po ang video presentation ng bagong disenyo ng ating simbahan. Nawa'y dumami pa ang mga susuporta sa naturang proyekto. Ito po ay idinisenyo ni Arch. Reynaldo S. Ison Jr. Makipag-ugnayan po sa parish office, kay Rev. Fr. Michael Israel Ortega or kay Bro. Ito Manzano para sa mga donasyon.
Maaari pong magbigay ng CASH o CHEQUE donations para sa pagpapagawa ng bago nating simbahan.

CHURCH CONSTRUCTION PROJECT
China Bank Savings
Account Name: The Roman Catholic Bishop of Pasig, Inc. – San Guillermo Parish
Account Number: 60280 2017 316

Viva San Guillermo!


News Bits


Komite de Festejos 2019

Binabati po ng buong Parokya ng San Guillermo ang bagong Tagapamuno ng Komite de Festejos 2019!

Naganap noong Linggo, ika- 23 ng Setyembre ang paglilipat ng responsibilidad mula sa dating Fiesta Chaircouple, Bro. Nedo and Sis. Marivic Mendez patungo sa bagong Chaircouple, Bro. Boy Jadaone and Sis. Aida Jadaone.

Ang tema sa nalalapit na kapistahan ay: Mga Kabataan ng San Guillermo: Bilang Tagsibol ng Simbahan

Viva San Guillermo!

CHRISTMASERYE 2018

Simbang Gabi 2018: CHRISTMASERYE 2018!

Panoorin ang maikling recap sa naganap na Christmaserye 2018.

Maraming salamat sa lahat ng naki-isa sa ating Christmaserye 2018 noong Simbang Gabi sa ating Parokya! Tunghayan ang bawat serye na naka-upload sa ating official Facebook Page. f(https://www.facebook.com/sanguillermopasig/)

Viva San Guillermo!

WORLD YOUTH DAY PANAMA 2019

JANUARY 14, 2019

Today, our #WYD2019 delegates are flying to Panama! 💖💖

On behalf of our #WYD2019 delegates, Ate Ezel Polintan, Ate Dyan Reyes, and Kuya Bert Del Rosario; #PYMSanGuillermo would like to thank everyone who gave their time and effort for all our delegates. May it be financial help, prayers, or words of encouragement - from deep down in our hearts: THANK YOU! 💖💖

May we ask you to pray for them continuously as they take their journey with Christ to #Panama 🙏🙏

God bless you all!

#Thankful #Gratitude

The World Youth Day will be held at Panama from January 22-27, 2019.

Viva San Guillermo!

Posted by: SGP Parish Youth Ministry


Sesh With San G!

Sesh With San G: Kabataan sa Hubileyo ng mga Dukha

Parish Youth Ministry, August 11, 2018

Sesh With San G!

Sesh With San G: Pag-ibig ni Maria, Pag-ibig ni Lolo't Lola

Parish Youth Ministry, September 8, 2018

The Games of Us

"The Games of Us", A Parish Youth Ministry Sportsfest!

Parish Youth Ministry, October 28, 2018

PYM Recollection 2018

Teaching my youth servants the meaning of AFFIRMATION in building relationships in their annual Youth Recollection at La Sagesse Rehabilitation and Development Center. I thank the sisters of Daughters of Wisdom for generously leading us their multipurpose hall.

#YouthPower #FutureOfTheCatholicChurch

Rev. Fr. Michael Israel T. Ortega, San Guillermo Parish
September 16, 2018

Back to Top