Ama naming mapagkalinga, kaming mga anak Mo ay natitipon ngayon upang alalahanin at bigyan ng parangal ang aming patrong si San Guillermo. Nakita niya ang kanyang maling gawa at nagbagong-buhay siya nang naaayon sa iyong kalooban. Kami rin ay loobin mong makatulad niya na magtika sa aming mga kasalanan at ituwid ang landas na aming tinatahak sa pamamagitan ng pagsunod namin sa mga aral ng Mahal Mong Anak na si Hesukristo. Ang mga pagninilay namin sa nobenang ito ay magturo nawa sa amin sa landas tungo sa liwanag at katotohanan. Nang sa gayon, kami ay maging karapat-dapat na mga anak Mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na Iyong Anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen.

This is the Construction for the New Parish

Narito po ang video presentation ng bagong disenyo ng ating simbahan. Nawa'y dumami pa ang mga susuporta sa naturang proyekto. Ito po ay idinisenyo ni Arch. Reynaldo S. Ison Jr. Makipag-ugnayan po sa parish office, kay Rev. Fr. Michael Israel Ortega or kay Bro. Ito Manzano para sa mga donasyon.
Maaari pong magbigay ng CASH o CHEQUE donations para sa pagpapagawa ng bago nating simbahan.

CHURCH CONSTRUCTION PROJECT
China Bank Savings
Account Name: The Roman Catholic Bishop of Pasig, Inc. – San Guillermo Parish
Account Number: 60280 2017 316

Viva San Guillermo!


News Bits


Flores de Maria 2019

Flores de Maria

May 25, 2019

Viva San Guillermo!

Sesh With San G!

Sesh With San G: Kabataan sa Hubileyo ng mga Dukha

Parish Youth Ministry, August 11, 2018

Sesh With San G!

Sesh With San G: Pag-ibig ni Maria, Pag-ibig ni Lolo't Lola

Parish Youth Ministry, September 8, 2018

The Games of Us

"The Games of Us", A Parish Youth Ministry Sportsfest!

Parish Youth Ministry, October 28, 2018

PYM Recollection 2018

Teaching my youth servants the meaning of AFFIRMATION in building relationships in their annual Youth Recollection at La Sagesse Rehabilitation and Development Center. I thank the sisters of Daughters of Wisdom for generously leading us their multipurpose hall.

#YouthPower #FutureOfTheCatholicChurch

Rev. Fr. Michael Israel T. Ortega, San Guillermo Parish
September 16, 2018

2019 Dispras: Sino ka ba talaga?

As the Parish Youth Ministry celebrates their anniversary, the annual youth summer recital through the TAYA (Talentong Alay, Yamang Aagapay) Summer Workshop. the "2019 Dispras: Sino ka ba talaga?" was presented last May 28, 2019.

Thank you everyone for making this event possible, we couldn't have done this without the support and help of everyone!

#Dispras #SinoKaBaTalaga #TAYAYouthSummerWorkshop #PYMSanGuillermo #YOTY2019

Back to Top